دانشمندان نانولوله‌هایی ساخته‌اند که دو میلیون بار کوچکتر از یک مورچه است و این لوله‌های میکروسکوپی می‌توانند منجر به درمان مستقیم سرطان و التهاب مفاصل شوند و حتی باتری‌های بهتری ایجاد کند.