ولودیمیر زلنسکی با بیان اینکه هیچ اعتمادی به مقامات ایران ندارد، مدعی شد: «ما باید از خودمان دفاع کنیم اول از همه در برابر دروغ‌هایی که توسط برخی افراد پخش شده است».