در پی تشدید اختلافات میان انگلیس و فرانسه درباره حق ماهیگیری در بندر اصلی جزیره «جرسی»، پاریس هم پس از لندن کِشتی های نظامی خود را به این منطقه اعزام کرد.