وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات نظامی، حدود ۳۰۰۰ تاسیسات نظامی اوکراین را منهدم کرده است.