وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد در اقدامی متقابل، یک دیپلمات کشور آلبانی را از این کشور اخراج کرده است.