آژانس های امنیتی ایالات متحده به طور رسمی روسیه را در حملات سایبری گسترده اخیر به بخش عمده ای از دولت فدرال آمریکا متهم کردند.