انتشار ویدئویی مونتاژ شده توسط روسیه در شبکه‌های اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در مورد وضعیت فضانورد ناسا در ایستگاه فضایی بین‌المللی شده است.