این فرمان از ۱۰ اکتبر لازم‌الاجرا می‌شود و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ معتبر خواهد بود. این سند بیان می‌کند که این ممنوعیت برای حمل و نقل کالا‌های دوجانبه و ترانزیتی و همچنین حمل و نقل محموله به یا از قلمرو کشور ثالث اعمال می‌شود.