آوریل هاینس رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی آمریکا گفت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همچنان به دنبال تصرف مناطق بیشتر اوکراین است اما توان نیروهای روسیه به قدری در نبرد کاهش یافته‌ است که در کوتاه مدت به دستاوردهای ضعیفی دست خواهند یافت.