” لی لیتزنبرگر ” سفیر آمریکا در جمهوری آذربایجان روز دوشنبه بدون اشاره به تحرکات منفی و مخرب واشنگتن و صهیونیست‌ها در منطقه گفت که ما تنش بین جمهوری آذربایجان و ایران را از نزدیک دنبال می‌کردیم و از این وضعیت بسیار نگران بودیم.