صدراعظم آلمان و رئیس جمهور بلاروس به صورت تلفنی درباره رایزنی درباره ساماندهی اوضاع پناهجویان گفتگو کردند.