رئیس تشکیلات خودگردان در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه تاکید کرد که امنیت و ثبات در منطقه جز با پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی به دست نمی‌آید.