وزیر امور خارجه عراق امروز سه شنبه بر اهمیت حمایت بین‌المللی از روند انتخابات در عراق تاکید کرد و «دومنیک راب»، وزیر امور خارجه انگلیس نیز انتخابات را نقطه عطف تاریخی دانست.