وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکره کننده آمریکایی «رابرت مالی» و تیمش پس از توقف مذاکرات برای رایزنی به واشنگتن بازگشته اند.