نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که مذاکره‌کنندگان ارشد روسیه و آمریکا در گفتگو‌های احیای برجام محسوب می‌شوند، امروز در وین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.