– در یک درگیری در کشمیر تحت کنترل هند چندین نفر کشته و زخمی شده‌اند.