میخاییل میشوستین نخست وزیر روسیه در روز‌های اخیر به جزایر کوریل مورد اختلاف با ژاپن سفر کرد و این رویداد باعث آغاز دور جدید تنش‌ها بین مسکو و توکیو شد که بیش از ۷۰ سال است که ادامه دارد.