اظهارات مکرر مقامات آمریکایی و طرح این ادعای خلاف واقع که گفت‌وگوهای غیر مستقیم با ایران آغاز شده یکی از اصلی‌ترین حربه‌های روانی است که با پشتیبانی گسترده رسانه‌های غربی و با هدف خروج دولت بایدن از انفعال موجود در حال پیگیری است.