منابع خبری دوشنبه شب گزارش دادند، الجزایر از ۱۴ گروه فلسطینی برای نشست گفت‌ وگوی ملی دعوت کرده است.