هزاران تن از مردم اسپانیا در اعتراض به حبس یک خواننده اسپانیایی در شهرهای مختلف اسپانیا گردهمایی اعتراضی برگزار کردند که طی آن دستکم ۱۴ نفر دستگیر و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.