نیروهای مرزی قرقیزستان و تاجیکستان صبح روز جمعه به تبادل آتش پرداختند.