حاضران در تجمع طرفداران دونالد ترامپ با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار، خواهان لغو جلسه کنگره برای تایید پیروزی بایدن بودند.