درگذشت نماینده پارلمان لبنان به دلیل کرونایک نماینده پارلمان لبنان بر اثر ابتلا به بیاری کرونا درگذشت.