تیم فوتبال انگلیس پیش از آغاز جام جهانی قطر با مشکلی غیرعادی مواجه شده است.