سازمان ملل بار دیگر با ابراز نگرانی از افزایش آمار قربانیان به خصوص کودکان خواستار پایان خشونت ها و درگیری های نظامی بین رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطین شد.