سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد سه شنبه شب خواستار بازگشت ۳۱ هزار کودک خارجی که در سوریه حضور دارند به کشورهایشان شد.