رئیس پارلمان کویت اخراج هیئت رژیم صهیونیستی را از نشست مجمع بین المجالس جهانی در اندونزی خواستار شد.