سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری گفت: آمریکا آماده مذاکرات مستقیم با ایران بود اما در حال حاضر انتظار نداریم که چنین مذاکراتی انجام شود.