دبیرکل سازمان ملل به ظن ابتلا به کووید۱۹ به قرنطینه رفت.