گروه تروریستی داعش در غرب آفریقا از مرگ سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام نیجریه خبر داد.