روسیه می‌گوید در راستای راهبرد امنیتی نوین در پیش‌گرفته شده از سوی این کشور برای مقابله با ناتو ۲۰ واحد نظامی جدید به مرزهای غربی گسیل می‌کند.