ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن اعلام کرد که در پاری سن ژرمن روزهای بسیار خوبی را تجربه می کند و به نظر می‌رسد که به بازگشت به بارسلونا فکر نمی‌کند.