منبعی امنیتی از حمله هوایی به خودروی حشد شعبی در مرز عراق و سوریه خبر داد.