شب گذشته در اتفاقی استثنایی، فرودگاه اربیل و پایگاه الحریر متعلق به نیرو‌های آمریکایی در منطقه خودمختار اقلیم کردستان عراق، هدف حملات راکتی قرار گرفت؛ حملاتی که تا پیش از این، علیه نیرو‌های آمریکایی در مناطق دیگر صورت می‌گرفت. سوال اینجاست که چرا اربیل و پیامد‌های آن بر اقلیم چیست؟