منابع عراقی از شیده شدن صدای انفجار در پایگاه هوایی «بلد» استان صلاح الدین عراق خبر دادند که نظامیان آمریکایی از آن استفاده می‌کند.