در پی حمله با سلاح سرد و زخمی کردن یک شهرک نشین و فرار مجری عملیات، نیرو‌های اسرائیلی شهرک قدیمی در قدس از جمله باب العامود را بستند.