وزیرخارجه آمریکا ضمن نادیده گرفتن خشونت افسارگسیخته نیرو‌های امنیتی و پلیس کشورش ضد شهروندان آمریکایی، مقابله با آشوب در ایران را خشونت و برخورد با اغتشاشگران را سرکوب از روی ضعف دانست.