معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تداوم دخالت واشنگتن در امور داخلی ایران، با ادعای پشتیبانی از مردم ایران از برگزاری نشست سیاسی و ضد ایرانی ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت کرد.