رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه تاکید کرد: قاهره ظرف روز‌های آینده دیدار‌های “عمیق و جدی” فلسطینی را به منظور احیای خانه فلسطینی میزبانی خواهد کرد.