حزب الله لبنان‌ دربیانیه ای درگذشت آیت الله مصباح یزدی را تسلیت گفت.