دادگاهی در بحرین ۸ نفر را به اتهام همکاری با ایران و تشکیل ”باند تروریستی” به حبس محکوم کرد.