چینی‌ها می‌دانند که امریکا برای آموزش ارتش تایوان نیرو اعزام می‌کند، اما تا زمانی که امریکا و تایوان این واقعیت را تبلیغ نکرده و آن را رسانه‌ای نکنند چین می‌تواند وجهه خود را حفظ کند و این موضوع را نادیده گیرد.