پوتین به‌شدت از زاکایف خشمگین است، اما این خشم، فعالیت‌های سیاسی بی‌وقفه زاکایف را متوقف نکرده است. ماموریت او زنده نگه‌داشتن ایده جمهوری ایچکری و برجسته کردن عصیان‌ها و تجاوز‌های فراوان پوتین و قدیروف است. زاکایف به محض ورود به لندن، با تبعیدیان روسی که دشمن سیاسی مشترکی داشتند – یعنی پوتین – متحد شد.