مدیر عامل شرکت “توییتر” از ثبت رکوردی جدید برای درآمد فصل پایانی سال گذشته خبر داد و ۲۰۲۰ را “یک سال فوق العاده” برای شرکتش خواند.