تیراندازی در یک مهمانی در شیکاگوی آمریکا ۳۱ کشته و مجروح به‌همراه داشته است.