همزمان با جنگ روسیه و اوکراین، خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد نرخ تورم در روسیه در یک سال ۹.۱۵ درصد افزایش یافت؛ عددی که رکورد تورم را از سال ۲۰۱۶ تاکنون شکست.