موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور توسط نمایندگان وزارت دادگستری ایران و بلاروس نهایی شد.