«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در ادامه دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی مسکو، روز یکشنبه باز هم در حمایت از «الکسی ناوالنی» سیاستمدار غربگرا و مخالف رئیس‌جمهور روسیه موضع‌گیری کرد.