سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، افغانستان را به انجام عملیات پهپادی تهدید کرد.