گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تلفات کرونا در ایتالیا هزاران نفر بیشتر از ارقام رسمی اعلام شده بوده است.